O mně

Moje začátky

Možná mnoho žen-architektek vzpomíná jako já na první krůčky „své tvorby“ již v dětství, kdy kreslily případně i šily krásné šaty princeznám a panenkám, ilustrovaly pohádkové příběhy nebo stavěly z krabic od bot první interiéry – pokojíčky pro panenky.

Moje vzdělání

Základy mého stavebního cítění mi byly dány studiem úžasné SPŠ Stavební „na Kudelce“ v Brně. Diplom architekta jsem získala na Fakultě architektury VUT v Brně.

Po dvouleté praxi ve Stavoprojektu Brno, šesti letech mateřské dovolené a po dvou letech na Stavebním úřadě (oddělení územního plánování) v Blansku jsem v roce 1995 zahájila samostatnou projektovou činnost. V roce 1997 jsem splnila podmínky k obdržení Osvědčení o autorizaci v České komoře architektů, jejíž jsem členem.

Moje práce

Práce architekta je prací tvůrčí, která sice někdy „bolí“, ale ve výsledku činí člověka šťastným.
Architekt by neměl myslet jen na své „tvůrčí potřeby“, ale měl by umět komunikovat a pracovat s investorem tak, aby s výsledkem díla byly spokojeny „obě strany“.
S trochou nadsázky mohu říci, že činnost architekta je posedlostí, vášní i koníčkem.

Jsem součástí skupiny firem úzce spolupracujících s projektovým ateliérem Abras s.r.o. v Blansku a díky tomu jsem schopna zajistit komplexní projektovou dokumentaci.

Moje postřehy z praxe

„I dobrý architekt je bezmocný
bez chápajícího investora,
bez sehraného týmu kolegů stavařů a specialistů
a bez kvalitního dodavatele.“

Ing. arch. Monika Sirná

Motto na závěr

„Architektura je to, co činí zříceninu krásnou“

Le Corbusier

Napište mi přes formulář